Med isolering bidrar vi till
ett bättre globalt klimat

Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid, har medfört stigande global medeltemperatur med en mängd miljöproblem som följd. Genom Kyotoprotokollet har EU åtagit sig att reducera utsläppen. I Europa står uppvärmning av byggnader för 40 % av energianvändningen. Genom bättre isolerade hus kan vi minska energibehovet, därför spelar mineralullsisolering en betydande roll i klimatfrågan.
Läs mer...
  Energisnåla hus är
nödvändigt i framtiden

Allt högre energipriser och allt hårdare miljökrav gör det nödvändigt att spara på världens energiresurser och värna om miljön. Eftersom bostäder och lokaler står för ungefär 40 % av Sveriges totala energianvändning ser vi stora möjligheter att bidra till en förändring. Med kunskap och tekniska lösningar medverkar Saint-Gobain Isover till nya, mer hållbara metoder för att konstruera och bygga hus.
Läs mer...
  Isoleringen – första åtgärden
Det finns många åtgärder till hands för att sänka energibehovet i byggnader. Men innan man börjar bör man tänka igenom vilka åtgärder som är lämpliga och framförallt i vilken ordning man genomför dessa åtgärder. En sådan energi- översyn måste såklart anpassas till varje enskilt objekt eftersom förutsättningarna skiljer sig åt.
Läs mer...
 
  Isolering från Isover har många miljöfördelar
Utöver de mycket goda isoleregenskaperna som bidrar till lägre energianvändning så har glasull från Isover många andra miljöfördelar.
Läs mer...
  Isover Sparberäknare
Du kan själv räkna ut hur mycket du sparar i miljö (CO2), energi (kWh) och pengar (kr). Följ anvisningarna så får du fram besparingarna för vanliga tilläggsisoleringar.
Öppna Isover Sparberäknaren
Isolering och klimatfrågan
Beställ eller ladda ner vår miljöfolder.
Hämta PDF | Beställ folder

Miljöbilden som bakgrundsbild
Välj skärmupplösning:
1024x768 1280x1024 1600x1200 1920x1200